D'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client pot exercir el seu dret a la devolució dins dels 15 dies següents al lliurament de la mercaderia.

Les devolucions s'han d'enviar a:

WONG (Vilaseca, S.A.)
Carrer Campmany, 25
08301 Mataró (Barcelona)

Les devolucions han de complir les següents condicions:

  • El producte NO ha d'estar usat.
  • No ha d'haver patit cap tipus de dany.
  • Ha de portar la seva etiqueta i embalatge original.
  • S'han de detallar totes les dades d'identificació del remitent. 

Les despeses ocasionades per la devolució són a càrrec de l'usuari. No s'acceptaran devolucions a ports deguts o contra-reemborsament. WONG es farà càrrec de les despeses de devolució només quan el motiu de la devolució li sigui imputable (peça defectuosa o error en la referència enviada).

Un cop processada la devolució es reemborsarà l'import corresponent a l'usuari a través de targeta de crèdit o paypal. Sempre es reemborsarà amb el mateix procediment que l'usuari hagi utilitzat per efectuar el pagament.

Loading...